Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Seoltóireacht Selchie

Ár gCuspóir: Daoine a spreagadh chun sult a bhaint as an fharraige

 

 

Bíodh fonn foghlaima ort nó is féidir leat tú féin a shamhlú ag scinneadh thar na, tonnta, ag tarraingt ar na caisleáin órga anuigh ag bun na spéire!  An cheád chéim chuig fióradh na haislinge seo ná dearcadh dearfach. Abair leat féin ‘leag air, a chailleach!’ agus le cabhair Seoltoíreacht Selchie, bainfidh tú ceann scribe amach! Tá réimse leathan de roghannaí ann chun freastal a dheánamh ar acmhainn is ar ábaltacht an duine,  bíódh seoltóireacht mar chaitheamh aimsire aige/aici nó mar ghairm bheatha.  Tabhair leat bád seoil chun eolas agus tuiscint a fháil ar an fharraige is ar an ghaoth. Nó is ar bharr na dtonn a gheobhaidh tú sásamh coirp agus intinne!

Gaoth Dobhair

Ceantar galánta álainn cois farraige – Dumhach agus trá a shíneann na mílte feadh an chósta; flora agus fauna, fásra agus ainmhithe a mheallann na heolaithe éagsúla.

An t-earrach 
Éanacha imirceacha m.s.h. an meirleach Artach mara;  An gheabhróg, an gainnéad an t-ulchabhán gearrchluasach. Bíonn scaird Umpain mar ábhar iontais do chách lá stoirmiúil.  Tá Oileán Thoraigh mar ghnáthóg don fhuipín.
An Samhadh
Lióntar an t-aer le ceol binn na fuiseoige.  Ar tír mór agus istigh ar na hoileaín tá an roilleach agus an pilibin trá ag deánamh a gcuid neadrach; an seaga agus an chailleach dhubh ag liónadh na mbeann, feadh na n-oileán agus an chósta.  Biónn an oíche gairid agus seans an mhaith agat dobharchú, liamhán, deilf nó muc mhara a fheiceáil.
Fómhar
Tagann an crotach glórach chugainn isteach í gcomhluadar eánacha gainimh agus duimhche .  Saolaítéar rónta agus biónn siad le feiceáil ar a saimhín só ar na creagacha is ar na tránna gainimh istigh ar na hoiléain.
An Geinhreadh
Go hionduil ní bhíonn siocán trom anseo sa gheimhreadh.  Gaoth mhór agus mórtas farraige is mó a chuireann isteach orainn. Mar sin féin is iontach an tarraingt atá ag mórtas farraige ar an lucht surfála.  Geánna Brent agus Barnacle le feiceáil go fairsing.
Seoltóireacht Selchie
An t-ainm : Ainmhí miotasach is ea Selkie, meascán de fhear agus de rón.  Rón atá ann amuigh an ar fharraige ach tá sé ar a chumas teacht i dtír, a chraiceann róin a chaitheanh uaidh; ansin nochtaítear dúinn duine dóighiúil, dúshúileach.  Moltar agus cáintear iad ag daoine; corruair cloistear an scéal gur shábhail said daoine i riocht a mbáite, corruair eile gur mheall siad daoine amach chun na farraige ar bhealach a mbasctha.